DAR/WIN methodiek

een beproefde methodiek

In de DAR/WIN benadering krijgen Mens, Organisatie, Proces en Systemen evenwichtig de aandacht die noodzakelijk is. Er wordt stapsgewijs toegewerkt wordt naar een blijvend verbeterde prestatie. Het resultaat laat zich altijd uitdrukken in termen van verandering, verbetering in kosten en tijd.

Evolutie of Revolutie

Veranderingen voltrekken zich geleidelijk en van tijd tot tijd schoksgewijs. Dit geldt zeker binnen organisaties. In samenwerking met de klantorganisatie wordt de noodzakelijke aanpak uitgewerkt gebaseerd op de beoogde doelstellingen. De manier de veranderingen tot stand komen en de noodzaak daarvoor bepalen op welke wijze deze geïntroduceerd worden.

Trendbreuk

De unieke aanpak van DAR/WIN® en de achterliggende filosofie creëert een breuk met het verleden en de permanente verbeterende en lerende organisatie. De methodiek richt zich op enerzijds radicale verandering in de bedrijfsprocessen en anderzijds op een evolutionaire veranderingen passend bij de ontwikkeling van de organisatie. Met de DAR/WIN® methodiek wordt een beheersbaar procesmodel gerealiseerd gericht op de prestatieverbetering, nu en in de toekomst. Door (bijna) automatische verankering van de werkwijze kunnen verdere veranderingen evolutionair aangepakt en uitgerold worden zonder tussenkomst van de DAR/WIN adviseur.

DAR/WIN® een unieke aanpak voor beheerste procesoptimalisatie Home Contact

Geef een reactie