Welkom bij DAR/WIN Adviesgroep Evolutie of Revolutie Digitaliseren

Welkom bij DAR/WIN Adviesgroep

Met Optimaliseren en Digitaliseren van bedrijfsprocessen slaan we een brug naar een betere toekomst.

Read More

Evolutie of Revolutie

Continue werken naar verbeteringen in bedrijfsprocessen

Read More

Digitaliseren

Fysiek papier of digitaal papier, het gaat er om wat er mee gedaan wordt.

Read More
Digitalisering

Documenten, zowel fysiek als digitaal, komen nog steeds in grote getale binnen. Structurering en automatische verwerking is een logische stap om de papierstromen te beheersen. De aanpak van de Digitalisering zorgt er voor….

Read More

Business Improvement

Prestatiemetingen van uw bedrijfsprocessen Wat is de huidige situatie binnen de organisatie? Wat is het effect van de doorgevoerde veranderingen? Is het beoogde doel bereikt? Juist in deze tijd is het meten van de prestaties van de organisatie een must. Er zijn bedrijfsprestatiemetingen voor de algemene BedrijfsPrestatieScore(BPS), maar ook gespecialiseerde zoals voor de inkoopfunctie (BIPS) […]

Read More

Cloud Solutions

Werken in de cloud is eenvoudiger dan je denkt met de oplossingen van DAR/WIN Adviesgroep. Maak gebruik van de lage instapkosten voor zowel uw werkplek als de (tele-)communicatie in de CLOUD.

Read More

DAR/WIN methodiek

een beproefde methodiek

In de DAR/WIN benadering krijgen Mens, Organisatie, Proces en Systemen evenwichtig de aandacht die noodzakelijk is. Er wordt stapsgewijs toegewerkt wordt naar een blijvend verbeterde prestatie. Het resultaat laat zich altijd uitdrukken in termen van verandering, verbetering in kosten en tijd.

Evolutie of Revolutie

Veranderingen voltrekken zich geleidelijk en van tijd tot tijd schoksgewijs. Dit geldt zeker binnen organisaties. In samenwerking met de klantorganisatie wordt de noodzakelijke aanpak uitgewerkt gebaseerd op de beoogde doelstellingen. De manier de veranderingen tot stand komen en de noodzaak daarvoor bepalen op welke wijze deze geïntroduceerd worden.

Trendbreuk

De unieke aanpak van DAR/WIN® en de achterliggende filosofie creëert een breuk met het verleden en de permanente verbeterende en lerende organisatie. De methodiek richt zich op enerzijds radicale verandering in de bedrijfsprocessen en anderzijds op een evolutionaire veranderingen passend bij de ontwikkeling van de organisatie. Met de DAR/WIN® methodiek wordt een beheersbaar procesmodel gerealiseerd gericht op de prestatieverbetering, nu en in de toekomst. Door (bijna) automatische verankering van de werkwijze kunnen verdere veranderingen evolutionair aangepakt en uitgerold worden zonder tussenkomst van de DAR/WIN adviseur.

DAR/WIN® een unieke aanpak voor beheerste procesoptimalisatie Home Contact
Cloud Solutions

Werken in de cloud is eenvoudiger dan je denkt met de oplossingen van DAR/WIN Adviesgroep. Maak gebruik van de lage instapkosten voor zowel uw werkplek als de (tele-)communicatie in de CLOUD.

Read More

FirmTel – geintegreerde telecommunicatie

De oplossing waarin communicatie centraal staat zowel voor klassieke telefonie als mobiele telefonie. Firmel biedt een passende oplossing zonder grute investeringen.

Read More

DW-ADVIES.COM

Onze webshop dw-advies.com voor directe aanschaf van onze standaard producten: software volgens Electronic Software Download Professionele document scanners Notebooks, tablets voor de professionals Apple Smartphones Refurbished Smartphones, Tablets en MacBooks van Apple en Samsung

Read More